ยืนยันการชำระเงิน

เลือกบัญชีธนาคาร

Bank Name Account Name

รายละเอียดการชำระเงิน

** จำนวนเงินตามสลิป
DD
MM
YYYY
HH:SS
** วันเวลาที่ทำการโอน ตามสลิป

* ต้องใส่ข้อมูล
** ต้องใส่ข้อมูลให้ตรงสลิป เพิ่อความรวดเร็วในการตรวจเช็ค